గోదావరి హారతి పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వనిత

Published: Wednesday October 30, 2019
కొవ్వూరు న్యూస్ : గోదావరి హారతి కి సంబంధించిన పోస్టర్ను రాష్ట్ర మంత్రి తానేటి వనిత విడుదల చేశారు