పతంజలి స్వదేశి సమృద్ధి కార్డు లు తీసుకొని 5లక్షలు ప్రమాద భీమా పొందండి.

Published: Sunday September 23, 2018

 పతంజలి స్వదేశి సమృద్ధి కార్డు లు  తీసుకొని 5లక్షలు ప్రమాద భీమా పొందండి. ఈ కార్డు తీసుకొంటి భీమా తో పాటు పతంజలి ఉత్పత్తుల కొనుగోలుపై 5 నుండి 10 శాతం కాష్ బ్యాక్ పొందవచ్చును. కొవ్వూరు పట్టణం లో  కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద గల పతంజలి ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఈ కార్డు ల ను పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 9490111175 ఫోన్ నెంబర్ సంప్రదించండి. సెప్టెంబర్ నెలాఖరు లోపు కార్డు తీసుకున్న వారికీ 100 కార్డు కు 50 కాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ కలదు.