రాబోయే రోజులు అన్ని డేంజరే

Published: Tuesday May 12, 2020
*రాబోయే రోజులు అన్ని డేంజరస్* *గ్రీన్ జోన్* లేదు ... *రెడ్ జోన్* లేదు..... అసలు *ఏ జోన్* లేదు అందరూ వెళ్లేది........ *డేంజర్ జోన్* లోకి..... కాబట్టి అందరు *జాగ్రత్తగా* ఉండాలి.... లాక్‌డౌన్ తొలగిపోయి... మాములుగా వచ్చే రోగాల మాదిరిగా కరోనాతో కలసి జీవించాల్సిన రోజులు* వచ్చేశాయి....‌ మాస్కూలు శానిటైజర్లు వ్వక్తిగత *పరిశుభ్రత* మనిషికి చాలా అవసరమని *కరోనా* మరోసారి రుజువు చేసింది.... ఈ *కరోనా* త్వరగా తగ్గిపోయి ఎవరూ *ఆకలి బాధ* లేకుండా ముందులా అందరూ *సంతోషంగా* ఉండాలని కోరుకుందాం....... మనిషికి *జీవితాంతం* తోడుగా ఎవరు ఉండరు అలా ఉంటారు అనుకోవడం *బ్రమ* మనిషికి నిజంగా జీవితాంతం తోడుండేది తన *గుండె ధైర్యం* తప్ప మరోకటి లేదు........ *అదృష్టాన్ని* సరదాగా నమ్ముకో *కష్టాన్ని* పూర్తిగా నమ్ముకో *విజయం* నీదే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు *కాలాన్ని* తిట్టకు *నాకే ఎందుకు* ఇలా అవుతుందని..... *ఒక్క మాట* గుర్తుంచుకో *కాలం మంచి* ఆటగాడికే పోటీ ఇస్తుంది *కానీ చేత* గాని *చవటలకు* కాదు *ఆడి* చూడు *గెలుపు* చాలా గొప్పగా ఉంటుంది...... *వంద* బిందెలతో *నీళ్లు* పోసి నంత మాత్రాన *చెట్టు* అమాంతం *కాయలు* కాయదు అలాగే *మనం* ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాం *కదా* అని పనులన్నీ *క్షణాల్లో* పూర్తవ్వవు దేనికైనా *సమయం* రావాలి *సహనం* కావాలి..........